Συμβούλιο

Πρόεδρος/ Κοινοτάρχης

Αιρετά Μέλη

Εγγλέζου Νίκος

Ιουλιανού Γεώργιος

Κουννής Ανδρέας

Παντελή Σπύρος

Σπυρίδη Νίκη

Παπακυριακού Βασίλης

Χρίστου Μιχάλης

Χριστοφή Χριστάκης