ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ