ΘΕΣΗ Β΄ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κ.Σ.Ξ. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ