Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΔΞ08/2023

Παροχή Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΑΡ. ΔΞ 02.2023

Αγορά Μεταχειρισμένου Οχήματος, τύπου αμαξώματος Pick up (ελαφρύ φορτηγό), κυβισμού μηχανής από 20 άλογα και άνω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΑΡ. ΔΞ 03.2023

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου δέχεται προσφορές για ενοικίαση και τοποθέτηση περιπτέρων για την γεωργική έκθεση στο Διεθνές Φεστιβάλ Μεγάλης Πατάτας Ξυλοφάγου 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, στον εξωτερικό χώρο του Συσκευαστηρίου Πατατών στην Κοινότητα, το οποίο βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μίας θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου από τις 23/11/2023 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

θέση συνοδου γυμνασιου ξυλοφαγου 2023

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για πλήρωση μίας θέσης τακτικού ωρομίσθιου εργάτη γενικών καθηκόντων (Κλίμακα Ε5) για την κάλυψη των αναγκών του Κοινοτικού Συμβουλίου εντός και εκτός γραφείου όχι αργότερο από την Δευτέρα, 22 Μαϊου 2023 και ώρα 12:00 μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

 


Αίτηση για Διορισμό σε Θέση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου – Διαγωνισμός Προσφοράς Αρ.ΔΞ 01.2023

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρίστριας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου

Όροι Προκήρυξης Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρίστριας 

 


Αίτηση για Διορισμό σε Θέση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο (Ν.86(1)99) και τους περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii).

Στο πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Απολυτήριο Aναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή / και προφορική εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο (Ν. 6(1) / 1998).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεων και την προκήρυξη της θέσης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου (www. xylophagou.com.cy) και από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση οδός Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου το αργότερο μέχρι τις 23, Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ.

ΘΕΣΗ Β΄  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κ.Σ.Ξ. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο (Ν.86(1)99) και τους περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της Θέσης Τεχνικού Μηχανικού (θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α5, Α7 και Α8.

Στο πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην: Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Χημεία ανάλογα με τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι παρούσες ανάγκες απαιτούν όπως ο υπάλληλος που θα διοριστεί κατέχει δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή / και προφορική εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο (Ν. 6(1) / 1998).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεων και την προκήρυξη της θέσης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου (www. xylophagou.com.cy) και από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου στη διεύθυνση οδός Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου το αργότερο μέχρι τις 23, Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ.

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ